Træningspladsen

Sorø

Adresse:
Boldbanerne
v/ Skolevej 2 - 4
Frederiksberg, Sorø

 

Træningspladsen er centralt beliggende i bymæssig bebyggelse lige op til skov. Dette giver unikke muligheder for at veksle mellem øvelser på pladsen og andre steder, således at træningen bliver så virkelighedsnær som muligt.

Der er få p-pladser til rådighed på selve Skolevej, som er adressen, der nævnes, men det kan anbefales at følge Næstvedvej ca. 200 m. mere i sydgående retning (mod Næstved). Her kan man parkere i skovbrynet til venstre.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lise Lindegaard Andersen, Sorø  | Tlf.: 4068 4202 | info@hundeskole.dk