AKTIVITETER

Læs mere om de enkelte aktiviteter under Kurser
Ønsker du at vide mere om kursernes indhold end det, der er beskrevet nedenunder, skal du klikke under ”Aktiviteter” og ”Kurser” i menuen.
 
Tilmeld dig ved at klikke på "online tilmelding" i den lodrette menu til venstre. Vær omhyggelig med at find det undervisningstilbud frem, du ønsker at tilmelde dig.
 
Alle tilmeldinger er økonomisk bindende. Alle i hundens ”kernefamilie” må deltage i træningen og til foredragene, der hører med til de respektive kurser.
 

Hvalpe, - Miljø & Træning ( Sorø )

Mange hundeejere gør sig ikke klart, hvor vigtigt det er at få miljøtrænet deres hvalp, så den ikke udvikler usikkerhed eller angst for lyde-, lugte- og synsindtryk, som er almindelige så snart man kommer udenfor døren. Frem til hvalpen er 16 uger er den speciel modtagelig for tilvænning til sit miljø, fordi hvalpens nysgerrighed i denne periode beviseligt er større end dens frygt for nye sanseindtryk. Det er derfor af allerstørste vigtighed, at man kommer ud med sin hvalp og får den præsenteret for det miljø, trafik, larm, mennesker, stativer, figurer mv., den fremover skal kunne begå sig i.
Men hvad gør man, hvis hvalpen bliver usikker? Hvordan støtter man sin hund og får den præsenteret bedst muligt til alle de fremmede ting?
Her får du den hjælp, du søger, og du kan nøjes med at komme de gange, du kan/vil.
Selvom man opnår den bedste miljøtræning inden hvalpen er 16 uger, kan gode oplevelser i forskelligt miljø være gavnligt for ældre hvalpe også.

Vi arbejder også med lidt begynder-lydighed samt, hvis der er hvalpe på holdet, som går godt i spænd, får de selvfølgelig lov til lidt leg 2 og 2 under opsyn, så alle kun får gode oplevelser. NB! Dette tilbud skal ses som et supplement til den egentlige træning og opdragelse af hunden. Tilbuddet erstatter altså på ingen måde den begynder-træning, som tilbydes på Pack Bonding 1 kurset ( Lydighed og adfærdsforståelse for begyndere ).

Ps. Det er det nemmeste at tilmelde sig på SOR Hundeskoles Face Book side.

Tilbuddet gennemføres ved 2 tilmeldinger, - seneste tilmeldingsfrist dagen før kl. 18.

Træningsdatoer :

Lørdag d.  10/12   kl. 10:00

Lørdag d.  17/12   kl. 10:00

Pris : Kr. 130 pr. gang. Man betaler for de gange, man tilmelder sig. Tilmelding er økonomisk bindende. ( Kontant betaling, - ikke mobile pay )

 

 

Gå Tur & Træn ( Sorø )

Et tilbud for alle, som ønsker at arbejde med Pack Bonding metoden i mere naturlige omgivelser end på træningsbanen. Det forudsættes, at man har deltaget på Pack Bonding kurset 1 eller tilsvarende, samt at hunden er fyldt 8 mdr. Træningen vil langt overvejende foregå som øvelser på en ca. 1½- timer gåtur i skov/by.
De grundlæggende principper indenfor Pack Bonding repeteres, således at hundene lærer at komme første gang der kaldes, sidde og dække i alle dagligdags-situationer, at passere og ignorere andre forbipasserende hunde og trafikanter samt at følge sin ejer både tæt ved og lidt længere fra.
Ud over lydighedsøvelser kan der indgå enkelte søgeøvelser, så hunden lærer at finde "far og mors nøgler", såfremt de tabes på turen.
Ps. Det er det nemmeste at tilmelde sig på SOR Hundeskoles Face Book side.

 

Træningsdatoer :

Lørdag d.  10/12   kl. 11:00

Pris :Kr. 130 pr gang. Man betaler for de gange, man tilmelder sig. Tilmelding er økonomisk bindende. ( Kontant betaling, - ikke mobile pay )

 

  

Workshop : ” Gå Pænt / Gå Tur ” ( Sorø )

Et tilbud for alle, som ønsker en god gåtur med sin hund.

Hunden skal på gåturen både lære at ”gå pænt” uden at trække, men gåturen skal også byde på snuseoplevelser og indkaldstræning, så dette workshop kombinerer disse ting.
Ps. Det er det nemmeste at tilmelde sig på SOR Hundeskoles Face Book side.

 

Træningsdato :

Lørdag d.  17/12   kl. 11:00 – 14:00

Pris :Kr. 375. Tilmelding er økonomisk bindende. ( Kontant betaling, - ikke mobile pay )

 

 

Passagetræning ( Sorø )

Et tilbud til nu- eller forhenværende kursister ( eller folk, som har modtaget en privat konsultation / 4 x enetimer, da kendskab til Pack Bonding er vigtig ).

Èn gang hver måned tilbydes ”PASSAGE-TRÆNING”. Her øver vi hundene ( - og hundeejerne ) i at gå roligt og afslappet forbi hinanden i helt naturlige, men rolige omgivelser, dvs. væk fra træningspladsen. Mange hundeejere har problemer i disse dagligdags-situationer, hvor hunden hopper ud / trækker hen mod andre forbipasserende hunde/mennesker, - enten fordi de hilse / lege, - eller fordi de laver udfald.

Vi træner i længere tid end normal træning, idet dette i sig selv har en positiv afslappende virkning på hundene.

Alle hunde på min. 8 mdr. kan deltage.

 

Tilmelding : se opslag på SOR Hundeskoles facebookside, hvor du kan klikke dig på ( det nemmeste ) eller send mail til info@hundeskole.dk ( skriv  ”Passagetræning  samt den pågældende dato , dit navn, adresse, tlf.nr, hundens race/blanding, køn, alder, kaldenavn ). Tilmelding er økonomisk bindende uanset hvad.

Deadline for tilmelding 5 dage før.

 

Træningsdato:

Fredag  30. december  kl. 12:30 – 15:00

Søndag 29. januar        kl. 12:30 – 15:00

Pris : 250 kr. ( pr. gang )

 

 

Pack Bonding 1 / Lydighed og Adfærdsforståelse for Begyndere ( Sorø )

- holdtræning for hvalpe & unghunde

Dette kursus er så absolut det mest grundlæggende for enhver hundeejer og derfor også det mest eftertragtede all round-kursus. Her starter vi fra bunden. Vi grundlægger den gode kontakt, - lærer at sætte grænser for hunden, - grundlægger den basale lydighed og kommer hele vejen rundt om, hvad der kræves for at være en god hundeejer.

Start: Lørdag d. 7. januar, start kl. 09:30 ( der oprettes hold efter behov, starttiden kan ændres +/- ½ time )

( 7 x træning, lørdage + foredraget "God Ejer - God Hund" / Pris 995 kr.)

 

 

Pack Bonding 2 / Lydighed og Adfærdsforståelse for Fortsættere ( Sorø )

- holdtræning for unghunde & voksne hunde

Vi fortsætter her, hvad vi grundlagde på Pack Bonding 1-kurset. Selvom vi kom alle de mest nødvendige øvelser igennem på begynderkurset, er det ikke blevet cementeret i en grad, så man endnu kan stole på hunden. På dette kursus arbejder vi med, hvordan man helt konkret øger graden af lydighed under stigende provokationer. Søgeøvelser & afstandskontrol indarbejdes også.

Start: Lørdag d. 7. januar, start kl. 10:40 ( der oprettes hold efter behov, starttiden kan ændres +/- ½ time )

( 7 x træning, lørdage + foredraget "Succesfuld Træning" / Pris 995 kr.)

 

 

Pack Bonding 3 / Lydighed og Øvelsesforståelse for Øvede ( Sorø )

- selvtræning med mulighed for instruktion

Dette tilbud er for kursister, som har deltaget på både Pack Bonding 1 og 2 eller tilsvarende…..OG….. som ønsker mere fokus på de øvelser, som traditionelt forekommer i prøve-/konkurrenceprogrammer.

Pack Bonding 3 henvender sig derfor hovedsageligt til hundeejere, som har et meget klart mål med deres træning eller som kan lige at have det sjov med sin hund.

Man behøver ikke at have en decideret prøve i sigte, men det forventes, at du går op i din træning og arbejder hjemme også.

Men interesserer du dig for et prøve-/konkurrenceprogram ( eksempelvis DKK´s lydighedsprøver, Rally, Færdselsprøven, lydigheden indenfor IGP ( før IPO ), Retrievernes Brugsprøve eller lignende ), er dette tilbuddet for dig!

Det forudsættes, at man ikke har særlige adfærdsproblemer med sin hund. Ring evt. og få en snak.

 

Start : Løbende tilmelding ( Søndage kl. 10.00 – 12.00 )

( 7 x træning, søndage / Pris 995 kr. - efter ”klippekortsmodellen”, - de 7 gange skal afvikles indenfor 3 mdr.)

 1. sæson kr. 995 / 2. sæson kr. 895 / Herefter kr. 75 pr. gang.

 

 

Agility for Selvtrænere ( Sorø )

- for kursister, som har deltaget til agility før.

Ønsker du mere træningstid til din agility-træning, har du her muligheden. Et tilbud til dem, som før har gået til agility i SOR Hundeskole. Man står selv for op- og nedtagning af banen.

Start : Løbende tilmelding ( Søndage kl. 10.00 )

( 7 x træning, søndage / Pris 350 kr. - de 7 gange skal afvikles indenfor 3 mdr.)   

 

 

Foredrag  " God Ejer - God Hund " (  Sorø )

Du sender hele tiden signaler til din hund. Alt, hvad du gør, og alt, hvad du siger, enten understøtter eller undergraver, hvilken position, du har i forholdet til din hund. Dette har stor indvirkning på, hvordan din hund reagerer på dig. Dette foredrag sætter fokus på den non-verbale kommunikation, du ikke var klar over, du havde med din hund. Lær, hvordan du bliver en god ejer og får en god hund.

Dato         : Torsdag d. 12. januar kl. 18.00

Sted         :  Pedersborg skole, Rustkammervej 76, Sorø

Entre-pris: 275 kr. ( Aktuelle kursister på agility samt Pack Bonding 1-hold deltager gratis i foredraget )

 

 

Foredrag  " Succesfuld Træning " ( Sorø )

I dette foredrag sættes fokus på den bevidste kommunikation, vi praktiserer under selve træningen af hunden. Hvad sker der i hjernen på hunden, når den lærer noget? Hvilke basale lovmæssigheder indenfor indlæringspsykologien bør vi have kendskab til og overholde, når vi træner? Vi ser på raceforskelligheder og hundenes forskellige driftspotentialer, og hvad det betyder i forholdet til vores træning og opdragelse af hunden. Endelig berøres videnskaben bag ”tommelfinger-regler”, emotioner og stressmekanismernes påvirkning af hundens indlæringsformåen.

Dato : Torsdag d. 19. januar kl. 18.00

Sted :  Pedersborg skole, Rustkammervej 76, Sorø

Entre-pris: 275 kr. ( Aktuelle kursister på agility og Pack Bonding 2-hold deltager gratis i foredraget )

 

 

Hundesprog i Praksis ( Sorø )

Mange hunde får problemer ift. andre hunde, - ofte på trods af, at ejer ihærdigt har forsøgt at socialisere hunden så godt som muligt.

Men en god socialisering handler ikke om, at hunden skal ud og lege med en masse andre hunde/hvalpe. En god socialisering handler først og fremmest om at få lov til at vokse op i tryghed  ift. andre hunde. Alt for ofte bliver hundens kommunikation mistolket pga. for lille viden på hundens sprog.

Dette tilbud er for dig, som ønsker en større forståelse for hunden og dens sprog i praksis. Kurset er bygget op om et antal praktiske hundemøder, hvor 2 hunde sættes sammen ad gangen.

Kurset giver dig viden om, hvordan du kan føre din hund sammen med en anden hund med størst mulig chance for, at begge parter vil få noget ud af det og ingen vil komme til at lide overlast.

I løbet af de forskellige hundemøder vil der blive kommenteret og fortalt, hvad der sker hund og hund imellem. Alle interesserede er velkomne.

NB! Man deltager som observatør uden hund.

Dato : Lørdag 21. januar kl. 09.00

Pris kr. 200 kr. ( Tilmelding er økonomisk bindende.)

Sted :Oplyses ved tilmelding.

NB! Der forbeholdes ret til at ændre datoerne.

Lise Lindegaard Andersen, Sorø  | Tlf.: 4068 4202 | info@hundeskole.dk