AKTIVITETER

Læs mere om de enkelte aktiviteter under Kurser
Dag Dato Tid Aktivitet Pris i kr
MAJ2022
Søndag 01/05 09:00 Feltsøg 900
Søndag 01/05 10:00 PB3 Selvtræning ( m. instr.) 975
Søndag 01/05 11:00 Agility for Selvtrænere 350
Torsdag 05/05 18:15 Foredrag”God Ejer/God Hund” 275
Tirsdag 10/05 18:15 Foredrag”Succesfuld Træning” 275
Lørdag 14/05 09:00 Hundesprog i Praksis 200
Tirsdag 31/05 18:15 Foredrag”Optimal Succes” 275
 
Ønsker du at vide mere om kursernes indhold end det, der er beskrevet nedenunder, skal du klikke under ”Aktiviteter” og ”Kurser” i menuen.
 
Tilmeld dig ved at klikke på "online tilmelding" i den lodrette menu til venstre. Vær omhyggelig med at find det undervisningstilbud frem, du ønsker at tilmelde dig.
 
Alle tilmeldinger er økonomisk bindende. Alle i hundens ”kernefamilie” må deltage i træningen og til foredragene, der hører med til de respektive kurser.
 

Hvalpe, - Miljø & Træning ( Sorø )

Mange hundeejere gør sig ikke klart, hvor vigtigt det er at få miljøtrænet deres hvalp, så den ikke udvikler usikkerhed eller angst for lyde-, lugte- og synsindtryk, som er almindelige så snart man kommer udenfor døren. Frem til hvalpen er 16 uger er den speciel modtagelig for tilvænning til sit miljø, fordi hvalpens nysgerrighed i denne periode beviseligt er større end dens frygt for nye sanseindtryk. Det er derfor af allerstørste vigtighed, at man kommer ud med sin hvalp og får den præsenteret for det miljø, trafik, larm, mennesker, stativer, figurer mv., den fremover skal kunne begå sig i.
Men hvad gør man, hvis hvalpen bliver usikker? Hvordan støtter man sin hund og får den præsenteret bedst muligt til alle de fremmede ting?
Her får du den hjælp, du søger, og du kan nøjes med at komme de gange, du kan/vil.
Selvom man opnår den bedste miljøtræning inden hvalpen er 16 uger, kan gode oplevelser i forskelligt miljø være gavnligt for ældre hvalpe også.

Vi arbejder også med lidt begynder-lydighed samt, hvis der er hvalpe på holdet, som går godt i spænd, får de selvfølgelig lov til lidt leg 2 og 2 under opsyn, så alle kun får gode oplevelser. NB! Dette tilbud skal ses som et supplement til den egentlige træning og opdragelse af hunden. Tilbuddet erstatter altså på ingen måde den begynder-træning, som tilbydes på Pack Bonding 1 kurset ( Lydighed og adfærdsforståelse for begyndere ).

Ps. Det er det nemmeste at tilmelde sig på SOR Hundeskoles Face Book side.

 

Træningsdatoer :

Torsdage d. 17/3 – 24/3  kl. 16:30

Fredage d. 1/4 – 8/4 – 22/4  kl. 17.00

 

Pris : Kr. 130 pr. gang. Man betaler for de gange, man tilmelder sig. Tilmelding er økonomisk bindende.

 

 

Gå Tur & Træn ( Sorø )

Et tilbud for alle, som ønsker at arbejde med Pack Bonding metoden i mere naturlige omgivelser end på træningsbanen. Det forudsættes, at man har deltaget på Pack Bonding kurset 1 eller tilsvarende, samt at hunden er fyldt 8 mdr. Træningen vil langt overvejende foregå som øvelser på en ca. 1½- timer gåtur i skov/by.
De grundlæggende principper indenfor Pack Bonding repeteres, således at hundene lærer at komme første gang der kaldes, sidde og dække i alle dagligdags-situationer, at passere og ignorere andre forbipasserende hunde og trafikanter samt at følge sin ejer både tæt ved og lidt længere fra.
Ud over lydighedsøvelser kan der indgå enkelte søgeøvelser, så hunden lærer at finde "far og mors nøgler", såfremt de tabes på turen.
Ps. Det er det nemmeste at tilmelde sig på SOR Hundeskoles Face Book side.

 

Træningsdatoer :

Fredage  18/3 – 25/3  kl. 17:00

Fredage   1/4 – 8/4 – 22/4  kl. 18:10

Pris :Kr. 130 pr gang. Man betaler for de gange, man tilmelder sig. Tilmelding er økonomisk bindende.

 

 

Hundesprog i Praksis ( Sorø )

Mange hunde får problemer ift. andre hunde, - ofte på trods af, at ejer ihærdigt har forsøgt at socialisere hunden så godt som muligt.

Men en god socialisering handler ikke om, at hunden skal ud og lege med en masse andre hunde/hvalpe. En god socialisering handler først og fremmest om at få lov til at vokse op i tryghed  ift. andre hunde. Alt for ofte bliver hundens kommunikation mistolket pga. for lille viden på hundens sprog.

Dette tilbud er for dig, som ønsker en større forståelse for hunden og dens sprog i praksis. Kurset er bygget op om et antal praktiske hundemøder, hvor 2 hunde sættes sammen ad gangen.

Kurset giver dig viden om, hvordan du kan føre din hund sammen med en anden hund med størst mulig chance for, at begge parter vil få noget ud af det og ingen vil komme til at lide overlast.

I løbet af de forskellige hundemøder vil der blive kommenteret og fortalt, hvad der sker hund og hund imellem. Alle interesserede er velkomne.

NB! Man deltager som observatør uden hund.

Dato : Lørdag 19. marts kl. 09.00 ( 1 t. 45 min.)

Pris kr. 200 kr.

Sted :Oplyses ved tilmelding.

 

 

Passagetræning ( Sorø )

Et tilbud til nu- eller forhenværende kursister ( eller folk, som har modtaget en privat konsultation / 4 x enetimer, da kendskab til Pack Bonding er vigtig ).

Èn gang hver måned tilbydes ”PASSAGE-TRÆNING”. Her øver vi hundene ( - og hundeejerne ) i at gå roligt og afslappet forbi hinanden i helt naturlige, men rolige omgivelser, dvs. væk fra træningspladsen. Mange hundeejere har problemer i disse dagligdags-situationer, hvor hunden hopper ud / trækker hen mod andre forbipasserende hunde/mennesker, - enten fordi de hilse / lege, - eller fordi de laver udfald.

Vi træner i længere tid end normal træning, idet dette i sig selv har en positiv afslappende virkning på hundene.

Alle hunde på min. 8 mdr. kan deltage.

 

Tilmelding : se opslag på SOR Hundeskoles facebookside, hvor du kan klikke dig på ( det nemmeste ) eller send mail til info@hundeskole.dk ( skriv  ”Passagetræning d. 20/3” , dit navn, adresse, tlf.nr, hundens race/blanding, køn, alder, kaldenavn ). Tilmelding er økonomisk bindende.

 

Træningsdato:

Søndag  20. marts kl. 12:30 – 15:00

Lørdag   16. april   kl.  09:00 – 11:30

Pris : 250 kr. ( pr. gang )

 

 

Agility for Begyndere & Fortsættere ( Sorø )

- for hunde  på min.12 mdr.

Så starter vi sæsonens 2. omgang med 12 x agility, - sjov "behændigheds- og redskabs-gymnastik" for hunde forenet med en masse positiv kontakttræning. Varierende træning for hund såvel som ejer. Et rigtigt godt tilbud for den aktive hund med den aktive ejer. Alle hjælper til med op- og nedtagning af banen.

Dato : Tirsdag d. 28. marts kl. 17.30 – 19.00

Varighed: 1½ timer
 ( 12 x træning, mandage )

Pris: 550,- kr.

 

 

Pack Bonding-Seminar, 2 dage 

 

Dette seminar er for dig, som ønsker en indførsel i Pack Bonding metoden på 2 dage.

Seminaret er en blanding af teoretisk undervisning og praktisk træning med hundene. Under de teoretiske dele skal man være indstillet på, at hundene skal kunne opholde sig i bilen.

 

Målgruppe :

 

* For dig, som ikke har mulighed for at deltage i SOR Hundeskoles ugentlige holdtræning

* For dig, som gerne vil have den perfekte start

* For dig, som gerne vil rette op på fejlindlæringer og uønskede adfærdsmønstre

* For dig, som ikke har opnået tilfredsstillende resultater gennem tidligere træning

 

Deltagere, der ønsker at deltage begge dage, vil blive prioriteret. Herud over kan interesserede, som kun ønsker at deltage på 1. dagen, deltage.

 

Pack Bonding 1. Del. Torsdag ( Skærtorsdag ) d. 14. april kl. 09.00 –  kl. ca. 16.00

 

Indhold

 

1) Hukommelsesspor, - kemien bag indlæring

2) Basal kommunikation mellem hund og ejer

3) Psykologien bag grænsesætning

4) Sikkert Indkald og Gåturen

5) Praktisk træning af indkald mm.

 

Her lærer du at få en bedre kontakt med din hund, - lærer din hund at kunne slappe af og være tryg ift. andre hunde og evt. andre situationer. Du lærer, hvordan du kan arbejde med din hund i andre hundes nærvær, - hvordan du i ro og mag kan passere fremmede hunde. Du lærer i praksis at sætte grænser for din hund. Du lærer at gå tur med din hund på en afslappet måde, og du lærer, hvordan du dagligt skal arbejde med din hund, så den får et sikkert indkald.

 

Pack Bonding 2. Del Fredag ( Langfredag ) d. 15. april kl. 09.00 – kl. ca. 16.00

 

Indhold

1) Lederskab/Venskab/Forældreskab eller den ansvarlige ejer ?

2) Relationsbetinget adfærd & Relationsopbygning

3) Indlæringens love

4) Aktive & passive øvelser

5) Øvelser og Øvelsesopbygning

6) Praktisk træning med gængse øvelser

7) Belønningsmetoder

 

Her bygges videre på de kundskaber og den viden, som du og din hund fik på 1. del. Her lærer du også, hvordan du benytter din hunds drifter i træningen. Du lærer at bygge øvelser op fra start til stabil færdighed. Du lærer om forskellige belønningsmåder og -teknikker, - og hvordan leg og læring hænger sammen.

Begge dage vil bestå af en blanding af teoretisk undervisning indenfor og praktisk træning udenfor. Man skal være forberedt på, at hundene under teorien skal kunne opholde sig i bilen.

Sted : Sorø

Pris : 1700 kr. ( 1 person med hund samlet for begge dage, - ægtefæller/partnere 850 kr. )

1000 kr. ( 1 person med hund for 1. del, - ægtefæller/partnere 500 kr. )

Tilmelding : Skriv til info@hundeskole.dk ( send info om dit navn, adresse, telefonnummer, hundens race / blanding, køn, fødselsdato, kaldenavn ). Eller ring til 4068 4202 for yderligere info/uforpligtende snak. Tilmelding er økonomisk bindende.

 

 

Pack Bonding 1 / Lydighed og Adfærdsforståelse for Begyndere ( Sorø )

- holdtræning for hvalpe & unghunde

Dette kursus er så absolut det mest grundlæggende for enhver hundeejer og derfor også det mest eftertragtede all round-kursus. Her starter vi fra bunden. Vi grundlægger den gode kontakt, - lærer at sætte grænser for hunden, - grundlægger den basale lydighed og kommer hele vejen rundt om, hvad der kræves for at være en god hundeejer.

Start: Lørdag d. 30. april, starttid mellem kl. 9 og 10

( 7 x træning, lørdage + foredraget "God Ejer - God Hund" / Pris 975 kr.)

 

 

Pack Bonding 2 / Lydighed og Adfærdsforståelse for Fortsættere ( Sorø )

- holdtræning for unghunde & voksne hunde

Vi fortsætter her, hvad vi grundlagde på Pack Bonding 1-kurset. Selvom vi kom alle de mest nødvendige øvelser igennem på begynderkurset, er det ikke blevet cementeret i en grad, så man endnu kan stole på hunden. På dette kursus arbejder vi med, hvordan man helt konkret øger graden af lydighed under stigende provokationer.

Start: Lørdag d. 30. april, starttid mellem kl. 10:20 og 11.30

( 7 x træning, lørdage + foredraget "Succesfuld Træning" / Pris 975 kr.)

 

 

Feltsøg

Ønsker du at få en hund, som forstår at bruge sin næse, og ønsker du at give din hund mulighed for at blive aktiveret på en af de bedste måder? Så er feltsøg noget for dig.

Feltsøg er en relativ ny disciplin, som er i fremgang. Man kan i SOR Hundeskole vælge at dyrke Feltsøg for sjov, som en ren aktivering af hunden, - eller man kan vælge at have prøveaflæggelse / konkurrence for øje.

Vi træner individuelt på små hold. Max 4 pr. hold.

Se opslag med yderligere info om feltsøg på SOR Hundeskoles Facebookgruppe.

 

Træningsdatoer :

Søndage d. 1/5 – 8/5 – 15/5 – 22/5 – 29/5 – 12/6  kl. 09.00 – 10:00

 

Pris : Kr. 900.

 

 

Pack Bonding 3 / Lydighed og Øvelsesforståelse for Øvede ( Sorø )

- holdtræning for unghunde & voksne hunde

Dette tilbud er for kursister, som har deltaget på både Pack Bonding 1 og 2 eller tilsvarende…..OG….. som ønsker mere fokus på de øvelser, som traditionelt forekommer i prøve-/konkurrenceprogrammer.

Pack Bonding 3 henvender sig derfor hovedsageligt til hundeejere, som har et meget klart mål med deres træning. Man behøver ikke at have en decideret prøve i sigte, men det forventes, at du går op i din træning og arbejder hjemme også.

Men interesserer du dig for et prøve-/konkurrenceprogram ( eksempelvis DKK´s lydighedsprøver, Rally, Færdselsprøven, lydigheden indenfor IGP ( før IPO ), Retrievernes Brugsprøve eller lignende ), er dette tilbuddet for dig!

Det forudsættes, at man ikke har særlige adfærdsproblemer med sin hund. Ring evt. og få en snak.

 

Start : Søndag d. 1. maj kl. 10.00

( 7 x træning, søndage / Pris 975 kr.)

 1. sæson kr. 975 / 2. sæson kr. 875 / Herefter kr. 75 pr. gang.

 

  

Agility for Selvtrænere ( Sorø )

- for kursister, som har deltaget til agility før.

Ønsker du mere træningstid til din agility-træning, har du her muligheden. Et tilbud til dem, som før har gået til agility i SOR Hundeskole. Man står selv for op- og nedtagning af banen.

Start : Søndag d. 1. maj kl. 10.00

( 7 x træning, søndage / Pris 350 kr. )

 

 

Foredrag 1, " God Ejer - God Hund " (  Sorø )

Du sender hele tiden signaler til din hund. Alt, hvad du gør, og alt, hvad du siger, enten understøtter eller undergraver, hvilken position, du har i forholdet til din hund. Dette har stor indvirkning på, hvordan din hund reagerer på dig. Dette foredrag sætter fokus på den non-verbale kommunikation, du ikke var klar over, du havde med din hund. Lær, hvordan du bliver en god ejer og får en god hund.

Dato         : Torsdag d. 5. maj kl. 18.15

Sted         :  Pedersborg skole, Rustkammervej 76, Sorø

Entre-pris: 275 kr. ( Aktuelle kursister på agility samt Pack Bonding 1-hold deltager gratis i foredraget i Sorø )

 

 

Foredrag 2, " Succesfuld Træning " ( Sorø )

I dette foredrag sættes fokus på den bevidste kommunikation, vi praktiserer under selve træningen af hunden. Hvad sker der i hjernen på hunden, når den lærer noget? Hvilke basale lovmæssigheder indenfor indlæringspsykologien bør vi have kendskab til og overholde, når vi træner? Vi ser på raceforskelligheder og hundenes forskellige driftspotentialer, og hvad det betyder i forholdet til vores træning og opdragelse af hunden. Endelig berøres videnskaben bag ”tommelfinger-regler”, emotioner og stressmekanismernes påvirkning af hundens indlæringsformåen.

Dato : Tirsdag d. 10. maj kl. 18.15

Sted :  Pedersborg skole, Rustkammervej 76, Sorø

Entre-pris: 275 kr. ( Aktuelle kursister på agility og Pack Bonding 2-hold deltager gratis i foredraget i Sorø )

 

 

Hundesprog i Praksis ( Sorø )

Mange hunde får problemer ift. andre hunde, - ofte på trods af, at ejer ihærdigt har forsøgt at socialisere hunden så godt som muligt.

Men en god socialisering handler ikke om, at hunden skal ud og lege med en masse andre hunde/hvalpe. En god socialisering handler først og fremmest om at få lov til at vokse op i tryghed  ift. andre hunde. Alt for ofte bliver hundens kommunikation mistolket pga. for lille viden på hundens sprog.

Dette tilbud er for dig, som ønsker en større forståelse for hunden og dens sprog i praksis. Kurset er bygget op om et antal praktiske hundemøder, hvor 2 hunde sættes sammen ad gangen.

Kurset giver dig viden om, hvordan du kan føre din hund sammen med en anden hund med størst mulig chance for, at begge parter vil få noget ud af det og ingen vil komme til at lide overlast.

I løbet af de forskellige hundemøder vil der blive kommenteret og fortalt, hvad der sker hund og hund imellem. Alle interesserede er velkomne.

NB! Man deltager som observatør uden hund.

Dato : Lørdag 14. maj kl. 09.00 ( 1 t. 45 min.)

Pris kr. 200 kr.

Sted :Oplyses ved tilmelding.

 

 

Foredrag 3, ”Optimal Succes ” ( Sorø )

Et tilbud for dem, som ønsker at få udvidet deres forståelse for, hvordan man opbygger en rigtig god, hurtig og ikke mindst stabil øvelse.

Man behøver ikke at have deltaget i de 2 forudgående foredrag ”God Ejer – God Hund” samt ”Succesfuld Træning”, men det anbefales, at man deltager i alle foredrag.

Under foredraget gennemgås følgende spørgsmål:

Hvilke faktorer påvirker en øvelsesopbygning ? Hvordan går man systematisk frem ift. disse faktorer ? Hvordan skal man rette en øvelse, man ikke er tilfreds med ? At teste og træne, - hvornår gør man hvad ?

Aftenen slutter af med en eller flere spørgerunder.

En aften, hvor vi hygger i hundens tegn. Max. 8 deltagere ( først til mølle ).

Dato : Tirsdag d. 31. maj, Elmevænget 22, Sorø

Tid : Kl. 18:15 –  ca. 21:15

Pris: 275,- kr.

NB! Der forbeholdes ret til at ændre datoerne.

Lise Lindegaard Andersen, Sorø  | Tlf.: 4068 4202 | info@hundeskole.dk