Rådgivning og konsultationer

Se også tilbuddet specielt til nye hvalpe-/hundeejere i menuen til venstre, ”Hvalpe-Start-Pakken”.

 

Rådgivning/konsultationer gives gerne privat, hvor jeg kommer til dig.


Problemer med hunden giver ofte store skyldfølelser hos ejeren;
”Hvad har jeg dog gjort forkert?”
Som regel har man fulgt almindelige gængse opdragelsesmetoder, - mange har endog gået til træning med hunden og har før haft hunde med uproblematisk adfærd.

 

Forklaringen er dels, at hunde er meget forskellige mht. deres arvelige dispositioner. Parolen ”En hund er kun, hvad man gør den til” er langt
fra sand!
Der er meget stor forskel på hunde, - selv hunde indenfor samme race. Derfor kan det nemt være nødvendigt at søge ordentlig professionel hjælp, for at få løst problemet.

 

En anden forklaring skal findes i, at meget af den almindelige træning, som praktiseres, rent faktisk kun tilgodeser en mere eller mindre bred midtergruppe af hundetyper, hvorfor man ved at følge en sådan
træning ender op med en problemhund/et hundeproblem.

 

Således kan eksempelvis mange hund-hund-aggressioner samt
problemer med at styre hunden i f.eks. indkald føres tilbage til en
forkert træning/adfærdsbehandling.

 

Interessen for hundeadfærd og træning er gennem de sidste år eksploderet. Det har betydet, at også udbudet af hundepsykologer / adfærdsbehandlere / adfærdskonsulenter / adfærdsterapeuter o. lign.
er vokset kolossalt.


Ingen af disse titler er beskyttede, så en garanti for et succesfuldt behandlings-/ opdragelsesforløb af sin hund, hvis først det er gået skævt, kan man på den baggrund ikke få.

 

Der er forskel på adfærdsbehandlernes indgangsvinkler til hundene
på samme måde, som forskellige skoler til børn har forskellige indgangsvinkler til børneopdragelse og -indlæring.

Dette skal man som bruger være klar over, når man vælger sin adfærdsbehandler. At vælge er en tillids- og temperamentssag.

Visse ting indenfor hundepsykologi er ganske indiskutable, mens andre bygger på vurderinger og fortolkninger. Det er herigennem, at adfærds-behandlere kan have forskellige opfattelser af den samme problemstilling. Det er også her, at behandlerens erfaring, viden, overblik og analytiske evne kommer til udtryk.


En typisk konsultation i SOR Hundeskole

Et forløb starter med, at hundeejeren tager kontakt.
Gennem en telefonisk samtale afdækkes problemets omfang i grove træk. På baggrund heraf vil hundeejeren blive anbefalet enten et fælles-trænings forløb på hundeskolen, - en konsultation enten på adfærds-centret eller i hjemmet, som typisk varer 3-5 timer, og andre gange igen vil en kombination af disse to løsnings-modeller være det mest ideelle. En konsultation indeholder både en grundig snak med relevant teoretisk undervisning OG praktisk, konkret træning, hvor man får de øvelser, der er relevante for adfærdsproblemet demonstreret og øvet.
I enkelte sjældne tilfælde kan man nøjes med en enetime.


Har man modtaget konsultation, vil man resten af hundens liv kunne få al den opfølgning pr. telefon, som man evt. kunne have brug for. Denne opfølgning er inkluderet i konsultationsprisen.

 

Pris for konsultation (1 hund): 2.050,- kr.

Pris for konsultation (2 hunde): 2.995,- kr.

Pris for enetime : 525,- kr.

Weekend-tillæg (lørdage, søndage) : +50 %

Eftermiddags-tillæg (efter kl. 11) : +25 %

Kørsel : 5,00,- kr. pr/km.

 

Aflysningspolitik :

- Såfremt den indgåeede aftale aflyses mindre end 48 timer
  inden aftalt tid, faktureres/betales aftalt pris.
  Eventuel aflysning skal ske på mobiltelefon 4068 4202,
  enten via SMS eller samtale. Der må ikke indtales besked.

- Såfremt man udebliver fra konsultationen, faktureres/betales

  fuld pris inklusive eventuel kørsel.

Lise Lindegaard Andersen, Sorø  | Tlf.: 4068 4202 | info@hundeskole.dk