Kropsanalyse og signalforståelse hos hunde

Hunde er sociale dyr, som hele tiden kommunikerer med hinanden. Vi har som mennesker pligt til at prøve at forstå vores hund, når vi tager den til os, så vi kan give den et så godt hjem som muligt.

 


De fleste mennesker har enten få, små eller store problemer med deres hunde, og som regel handler det om, at hundens signaler opfattes forkert, eller at hunden opfatter vores signaler på en måde, som vi ikke mener. F.eks. er det en ofte misforstået opfattelse, at en hund, som knurrer altid skal "sættes på plads", fordi den udfordrer ejeren, eller at en hund, som kryber, altid er blevet slået.


I dette foredrag gennemgås hundens krops- og lydsignaler enkeltvist. Den generelle betydning af signalerne forklares. Endvidere undervises der i race-/ typevariationer omkring dette emne.

 

Foredraget bør følges op af "Hundesprog 2" & ”Hundesprog 3”

Varighed : 3 timer

Lise Lindegaard Andersen, Sorø  | Tlf.: 4068 4202 | info@hundeskole.dk