Pack Bonding – den naturlige vej til en lydig hund

Grundtanken

Arbejdet med hundene har gennem årene ført til, at jeg ofte har fået at vide, at jeg praktiserer en træningsmetode, som folk ikke før er stødt på andre steder. Vist er der lighedspunkter mellem træningsmetoderne, men helheden i omgangen, opdragelsen og træningen af hundene er dét, som gør Pack Bonding metoden særlig effektiv. Ofte er jeg blevet spurgt, hvor man træner, som jeg gør, og jeg har hver gang været mine kursister svar skyldig.

Metoden kalder jeg "Pack Bonding", som kan oversættes med ”flokbinding”.

Grundlæggende er hunden jo en domesticeret, dvs. tæmmet, ulv, og ideen bag metoden er at følge reglerne i en ulveflok mest muligt, - dog med visse tillempelser, fordi vi jo trods alt lever i et samfund og på en måde, som på mange punkter er meget ulig det, naturen byder en ulveflok, og fordi hunden, på trods af de mange lighedspunkter den har med ulven, også har sine forskelle.

Måden at blande dette ulvefloksmæssige "oprindelige" med tillempelserne til menneskets dagligdag på, er dét, som gør Pack Bonding unik.

Pack Bonding er først og fremmest en simpel og logisk måde at anskue tingene på, snarere end det er teknikker. Selvfølgelig er der mange praktiske teknikker, som man også skal lære, men først skal man lære den grundlæggende og fuldstændige logiske tankegang ved Pack Bonding, før man går videre. Folks mest almindelige bemærkning til Pack Bonding er: ”Hvor er det dog logisk”, og når man først opdager denne logik, kan man nemt se, hvordan man skal fremtræde overfor hunden i mange andre situationer udelukkende ved at følge tankegangen.

Pack Bonding koncentrerer sig først og fremmest om at lære dig, hvordan du kan befri din hund for liner, så den kan begå sig sikkert uden at være til gene for andre mennesker såvel som andre hunde. Det fordrer selvfølgelig, at du virkelig har en effektiv kommunikation med og efterfølgende kontrol over din hund, når du kun via din stemme skal kunne styre den, - også selvom du står 2 meter fra en anden hund, kat eller fugl.

Denne frihed er grundtanken bag Pack Bonding.
Hunde, som altid skal føres i snor, eller som kun ved specielle lejligheder / i specielle situationer får lov at være frie, udvikler ofte ikke normal, harmonisk adfærd. Omvendt er en hund ude af kontrol et helt sikkert tegn på manglende eller misforstået kommunikation mellem hund og ejer.

Mange ejeren kan nikke genkendende til rollen som fængselsbetjent, som er herre over frihed og fangenskab. Eller også føler man fornemmelsen af at være degraderet til ”line-holder” på ture med hunden, hvor kontakt og lydhørhed forekommer nærmest uopnåelig.

Målet er selvfølgelig en hundeejer, som optræder i rollen som den gode samarbejdspartner, der guider, opdrager og tilretteviser således, at hunden lytter og adlyder med glæde og respekt.

 

Følger du tankegangen bag Pack Bonding, får du en hund, som ...

 • respekterer, at du sætter en grænse. 

 • ikke opsøger andre individer, før du giver den lov. 

 • kan være alene hjemme. 

 • lytter og adlyder, når du siger noget. 

 • er styrbar i situationer med fugle, katte, cyklister oa. på gåturene.      

 • forholder sig roligt og afbalanceret i alle situationer. 

 • kan være løs uden at komme ud af kontrol.

 

Samtidig får din hund ...

 • en flok/ samarbejdspartner, som den er nært knyttet til. 

 • en flok/samarbejdspartner, som den kan stole på. 

 • en flok/samarbejdspartner, hvor den føler sig tryg og beskyttet. 

 • en fri, rolig og harmonisk tilværelse. 

 • mulighed for at udvikle sig i størst mulig frihed.

Inden du vælger træningssted

Når man vælger stedet, hvor man vil gå til træning med sin hund, skal man vide, at der er meget store forskelle på måden, man træner, - måden øvelserne er opbygget, - trænernes uddannelsesniveau og erfaringsgrundlag, ideologien man praktiserer og ikke mindst med hvilken konsekvens, der bliver trænet.

På samme måde, som der findes forskellige skoler til børn med hver deres forskellige måde at gribe pædagogikken an på, findes der ligeledes forskellige skoler med forskellige ideologier til hunde lige fra de ultra blide, i nogles øjne ”overpædagogiske” måder til de meget hårdhændede metoder. Pack Bonding er ikke en naiv ”overpædagogisk” metode og ligger selvklart milevidt fra den gammeldags kadaverdisciplin.

Indlæringsprincippet

SOR Hundeskole tilbyder en stor vifte af kurser og arrangementer, praktiske såvel som teoretiske til alle interesserede. Det indlærings-princip, som gøres brug af, er Operant Indlæring. Det betyder, at al indlæring for så vidt muligt er baseret på lyst, drift og motivation i modsætning til den klassiske mere tvangsprægede træning. Dette sikre det bedste resultat, - en lydig og glad hund. Hundens egen måde at kommunikere på samt dens naturlige drifter og instinkter ligger til grund for træningen. Der gøres meget ud af at motivere hundene ved at benytte og udvikle deres medfødte egenskaber.

Den Enkelte Hund

Der tages meget hensyn til både den enkelte hund, dens karakter, alder, race og forkundskaber, samt den enkelte hundeejers behov og ønsker, dog med basis i Pack Bonding. Der trænes ikke på rad og række, da denne gammeldags metode på ingen måde kan opfylde de forskellig-artede hundes og ejeres temperament og tempo, de træner i. Ej heller kan rækketræning danne baggrund for det indlæringsmiljø, som en effektiv hundetræning kræver.

 

Hundeleg/ -frikvarterer
Hvornår der leges, hvordan der leges, med hvem der leges og om der leges, er afgørende indenfor Pack Bonding. Leg mellem hundene tages meget alvorligt og vurderes i hvert enkelt tilfælde. Man skal som hundeejer vide, at man slet ikke kan forvente den samme indgangsvinkel til hundeleg og hundefrikvarterer her, som man muligvis kender det fra foreninger og andre hundeskoler. Hundefrikvarterer, hvor alle hunde kritikløst bliver sluppet på én gang, praktiseres ikke i SOR Hundeskole! Det er vigtigt, at alle hunde får gode erfaringer med andre hunde, specielt i begyndelsen, hvor hvalpen/unghunden er psykisk meget sårbar. For en sådan hund er ingen erfaringer bedre end dårlige!
Derfor foregår leg hundene imellem, - når det foregår, kun med andre udvalgte hunde, således at en hund aldrig oplever at blive jagtet, løbet over ende eller på anden måde blive voldsomt behandlet af en anden hund, før den er moden og selvsikker nok til ikke at tage mental skade af det. Som et led i Pack Bonding undervises der på Pack Bonding 1- kurset specielt i møder og leg hund og hund imellem.

Teori og Praksis

Der trænes i intervaller, således at vi hele tiden skifter mellem praktiske øvelser med hundene og teoretisk gennemgang af de problemer, som måtte opstå under træningen. På denne måde varieres der, så det aldrig bliver kedeligt for hverken hund eller ejer. Ligeledes varieres der mellem træning på træningspladsen og træning i mere naturlige omgivelser så som i skov og på gade.

Lise Lindegaard Andersen, Sorø  | Tlf.: 4068 4202 | info@hundeskole.dk