Lises artikler

Du kan her læse et udvalg af de mange artikler, som Lise gennem årene har skrevet og til stadighed skriver. Artiklerne omhandler gængse adfærdsmæssige problemstillinger, men Lise bidrager også jævnligt til den offentlige aktuelle debat om hunde, deres adfærd og træning.
 
HUSK!
Gengivelser af artikler m.m. må ikke ske uden tydelig kildeangivelse og henvisning til hjemmesiden.
 
Lise Lindegaard Andersen, Sorø  | Tlf.: 4068 4202 | info@hundeskole.dk