Pack Bonding Seminar

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dette seminar er for dig, som ikke kan deltage på de almindelige Pack Bonding-kurser, der foregår ugentligt over en periode. Måske fordi du bor i den anden ende af landet, - måske fordi dit arbejde forhindrer dig.

Kurset henvender sig til alle, som er interesserede i at øge deres viden om hundeadfærd, - træning og problemadfærd. Således også til hundeejere, som ønsker at få redskaber til at løse / forebygge problemer så som aggression, angst, manglende kontakt, voldsomhed, manglende lydhørhed eller stress.

En virkelig "øjenåbner" for selv garvede hundeejere.

Seminaret præsenterer Pack Bonding metoden i sin helhed og er en blanding af teoretisk undervisning indenfor og praktisk træning med hundene udenfor. Under de teoretiske dele skal man være indstillet på, at hundene skal kunne opholde sig i bilen.1. Del. ( Varighed 7 timer )

Kursusbeskrivelse:

Adfærdsforståelse, Basal opdragelse og Problemløsning
1. Hundens oprindelse og flokstruktur
2. Lederskabsbegrebet, - nu og før
3. Basal kommunikation mellem hund og ejer
4. Hundens korrigerende og dæmpende signaler
5. Drifts-forståelse i træning og opdragelse
6. Problemadfærd og deres løsning / behandling
7. Konkret træning og problemløsning2. Del. ( Varighed 7 timer )

Kursusbeskrivelse:

Adfærdsforståelse, Basal trænings-og øvelsesforståelse

1. Hundelitteraturens frontfigurer
2. Når hjernen indlærer
3. Indlæringens lovmæssigheder
4. Aktive kontra Passive øvelser
5. Timing
6. Driftsprofilering
7. Træning, fra teori til praksis

Under teoridelene skal man være indstillet på, at hundene skal kunne opholde sig i bilerne,

På kurset lægges vægten på aktive øvelser. Især har "det sikre indkald" en særlig plads, men ellers er øvelserne "sit", "dæk", "stå", "bliv", "gå pænt"/"lineføring" med og uden provokationer på "menuen". Ligeledes arbejder vi med øvelserne i forbindelse med 3 motivationsdrifter.

Kursister, der ønsker at deltage begge dage, vil blive prioriteret. Herud over kan interesserede, som kun ønsker at deltage den ene af de to dage, deltage.

Pris : se aktuelt tilbud på aktivitetskalender

Tilmelding ”først-til-mølle” , se deadline for tilmelding på aktivitetskalender.

Tilmeldinger til begge såvel som enkelte dage er bindende!

 

 

Lise Lindegaard Andersen, Sorø  | Tlf.: 4068 4202 | info@hundeskole.dk