Èt skridt frem, - og to tilbage!

Med et selvmodsigende moralkodeks for hundeejere kommer man ingen vegne i kampen for at forbedre visse hundeejeres hensynsløse adfærd, - både overfor hinanden såvel som overfor andre.

 

Af adfærdsspecialist Lise Lindegaard Andersen, SOR Hundeskole
www.hundeskole.dk / www.hunde-psykologen.dk

 

Jeg har netop læst Dansk Kennel Klubs ( DKK ) månedsmagasin ”Hunden” ( nr. 5, 2014 ), - heri blandt omtalen af et offentligt debatmøde, som Den Danske Dyrlægeforening ( DDD ) tog initiativ til at afholde d. 4. april i år.

DKK samt andre organisationer var involveret og kom bl.a. med taleroplæg fra bl.a. DKK´s adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen, som citeres:

”En god hundekultur kræver færdigheder og forståelse – der kommer i anvendelse!”.

 

Formålet med mødet var at debattere, hvorvidt man skal have et kodeks for færden med hunden.

Jeg hilser denne debat særdeles velkommen, idet jeg jo også gennem årene har oplevet, hvordan der blandt hundeejere, - specielt i de større byer og Nordsjælland, - nord for København, er fremkommet en meget hensynsløs og uhensigtsmæssig omgang både ift. hinanden og andre ikke-hundeejere.

 

I ”Hunden” kan man læse de 5 råd, som Dyrlægeforeningen er kommet frem til. Når jeg læser artiklen igennem, ser jeg på intet tidspunkt, at man fra DKK´s side sætter spørgsmålstegn hverken ved formuleringen eller indholdet af disse 5 råd, og man må jo derfor gå ud fra, at man fra DKK´s side er fuldstændig enig i de følgende 5 regler:

Lad aldrig din hund løbe hen til en fremmed hund, der holdes i line. Det gælder også, hvis du selv har din hund i flexline.

Hvis din hund skal hilse på en anden hund, så aftal altid dette med hundeejeren først.

Hils kun selv på en fremmed hund, når du har aftalt dette med hundeejeren først.

Kom kun med din hund i hundeskove og på fritløbsarealer, hvis din hund er god til at møde andre hunde.

Tag ikke din hunds legetøj med på fritløbsarealer. Det er ikke sikkert, at den vil acceptere, at andre hunde kommer i nærheden af legetøjet.

 

Åhhhhh, nej!!!!! Ikke igen, tænkte jeg.

Men jo, - åbenbart...............for igen lyder det hele jo umiddelbart så fint, - hensigten er så absolut, så jeg sidder og klapper i mine hænder, men.....men....men.......så gengives disse 5 ”regler”, og så falder det hele bare til jorden igen pga. alt for uigennemtænkte formuleringer.

 

Den 1. regel:

Lad aldrig din hund løbe hen til en fremmed hund, der holdes i line. Det gælder også, hvis du selv har din hund i flexline.

Dette er en formulering, som er tvetydig, for hvad har linen med et evt. moralkodeks at gøre? Det er en formulering, som meget let kan opfattes på dén måde, at det så er helt i orden at lade sin hund løbe op til en fremmed hund, hvis bare denne ikke er i line.

Jeg er ganske godt klar over, at man som regel siger, at når to hunde skal mødes, så skal de begge være frie, - løse af liner, for ellers er der en større risiko for, at de kommer op at toppes, idet de begrænses i deres kropssprog pga. linen, og misforståelser hund og hund imellem kan opstå.

Jeg har igennem mange år undervist i hundemøder og hundeleg, netop hvor jeg bruger liner på hundene i de indledende faser af et møde, så man kan ikke bare sige, at liner på hundene er dårligt.

 

Den 2. regel:

Hvis din hund skal hilse på en anden hund, så aftal altid dette med hundeejeren først.

Her er jeg fuldstændig enig uden forbehold. Så enkelt kan det siges!

Ethvert hundemøde er unikt, og man kan ikke på forhånd altid vide, hvordan ens egen hund vil reagere på netop dénne her hund, man nu står for at møde. Måske får man sig en overraskelse og ser sin hund fra en helt anden side, fordi den anden hunds reaktion er speciel. Man ved det aldrig.

Netop derfor er det selvfølgelig altid et ”must”, at begge hundeejere er fuldstændig enige i at lade deres hunde få kontakt.

 

Regel nr. 3:

Hils kun selv på en fremmed hund, når du har aftalt dette med hundeejeren først.

Igen er jeg fuldstændig enig.

 

Regel nr. 4 :

Kom kun med din hund i hundeskove og på fritløbsarealer, hvis din hund er god til at møde andre hunde.

Så er det, at kæden hopper fuldstændig af!

Hvis man altså har en fantastisk lydig hund, som man gerne vil gå løs med, - som kommer hver gang, man kalder, men som af en eller anden årsag ikke bryder sig om andre hunde ( enten ved at den trækker sig eller den udviser afstandsforøgende adfærd på anden vis ), så er man uvelkommen på netop de steder, hvor det er netop er hensigten, at man kan slippe sin hund løs!

Hvis man troede, at ideen med dette debatmøde var at højne forståelsen for og hensynet til andre, - hunde såvel som mennesker, så kan man jo kun med denne formulering konstatere det modsatte.

Denne ordlyd er i dén grad en blåstempling af den hensynsløshed og mangel på forståelse for hundeadfærd, der i forvejen i høj grad er at finde i hundeskove og på fritløbsarealer.

Behøver man virkelig at minde både Den Danske Dyrlægeforening og DKK om, at HUNDELOVEN STADIG GÆLDER, - også i hundeskove og på fritløbsområder?

Man må ikke slippe en hund løs, som man ikke kan kalde sikkert til sig, når den ser en anden hund.

Hvorfor opfordrer man til, at man KUN må komme på fritløbsområder og i hundeskove, SÅFREMT ens hund er god til at møde andre hunde?

Gælder dét, man selv lige har forslået og slår på tromme for lige pludselig ikke mere?

Hvad blev der af ”aldrig at lade sin hund løbe op til fremmede” og ”aftal altid et møde hund og hund imellem med den anden hundeejer først” ?

Hvis man som organisation kan blive enig om at formulere en sådan opfordring til samtlige hundeejere, så kan det da kun være fordi, at man rent faktisk ved og accepterer, at der på fritløbsområder og i hundeskove hersker en helt særlig kultur, hvor folk lader deres hunde løbe op i hovedet på hinanden, og hvor folk generelt ikke har særlig god kontrol over deres løse hunde.

Hvornår lærer menneskene bag disse organisationer ( DKK og DDD ), at vore hunde er og bliver ekstremt forskellige? At man ikke hverken kan eller må forvente, at alle hunde kan med alle andre hunde?

Hvordan kan man i disse organisationer tillade sig selv indirekte at sætte sig ud over landets lovgivning?

I hundeloven står der højt og tydeligt, at man ikke må slippe sin hund løs, medmindre man har den under fuld kontrol?

Men ved at udstikke denne særlige opfordring til hundeejere i forbindelse med fritløbsområder og hundeskove, gør man både i DKK og DDD sig skyldige i en kraftig indirekte opfordring til at lade denne uacceptable hundekultur florere.

Når man i DKK og DDD gouterer og ligefrem opfordrer til kun at opholde sig på fritløbsområder og hundeskove med sin hund, såfremt den kan leve op til en eller anden form for ”menneskeligt ideal” og kan ”tåle mosten” med at få et utal af fremmede hunde op i hovedet og altid bare reagerer ved at vende den anden kind til, er det ganske simpelthen en himmelråbende mangel på accept og forståelse for mangfoldigheden af vore hundes adfærd på godt og ondt.

Dette fremmer på ingen måde dét, man gerne vil opnå, - nemlig en større forståelse for og hensyntagen til hinanden. Tværtimod!

Og hvad med de mennesker, som ikke er hundeejere?

Skal de også belave sig på, at hvis de formaster sig til at gå en tur i eksempelvis Ermelunden, - eller på andre områder, hvor man må have sin hund løs, hvis man vel at mærke kan kalde den sikkert til sig, - skal disse mennesker så ligesom hundene påbydes at ”være gode til at møde andre hunde”?

Fritløbsområder og hundeskove burde være oaser for alle hensynsfulde hundeejere, som ønsker at gå frit med deres hunde, og som loven foreskriver, er i stand til at kalde deres hunde sikkert til sig, selvom der er andre hunde, motionister etc., OG som vel at mærke gør det.

Her kan man jo kun være enig med ordlyden af DKK´s adfærdskonsulent, når hun udtaler ”En god hundekultur kræver færdigheder og forståelse – der kommer i anvendelse!”.

Det er åbenbart bare så som så med dén anvendelse, og så længe man i DKK og DDD ikke kan komme op med nogle mere tydelige signaler, bliver det desværre nok ikke anderledes.

Det er en kendt sag, at i stedet for at være oaser for hundefolket, er fritløbsområder og hundeskove blevet steder, hvor en hensynsløs kultur har fundet grobund.

En kultur, som deler vandene mellem hundeejere, for der er så sandelig også de hundeejere, som aldrig kunne drømme om at sætte deres fod på sådanne steder, netop fordi jungleloven her hersker og hensynet hensygner.

 

Regel nr. 5.

Tag ikke din hunds eget legetøj med på fritløbsarealer. Det er ikke sikkert, at den vil acceptere, at andre hunde kommer i nærheden af legetøjet.

Når jeg går på fritløbsområder har jeg som regel en bold med. Det har jeg, fordi det skaber en fantastisk god kontakt mellem mig og min hund. Jeg lærer mine hunde, at andre hunde ikke er noget, de skal opsøge, og at jeg er hundens bedste legekammerat. Blandt andet på den måde holder mine hunde sig til mig og lærer at ignorerer andre.

Igen kan jeg ikke andet end at undres over denne formulering i denne ”regel”. Hvis man går på et fritløbsområde, så er det vel ikke ensbetydende med, at man skal forvente/acceptere/goutere, at andre lader deres hunde løbe helt hen til sig og sin hund. Det er jo netop ikke hensynsfuldt.

Og hvorfor mener DKK og DDD, at det skal være mit problem, at andre slipper deres hund løs, som ikke har lært et ordentligt indkald?

Skal jeg så også lade være med at tage velduftende godbidder med, så fremmede hunde udlader at komme stormende for at få del i disse guffer med et muligt slagsmål mellem min og en fremmed hund til følge?

Igen afspejler denne regel/opfordring en helt igennem bagvendt måde at opstille et kodeks for omgang mellem hundeejerne på. Målet og hensigten må da nødvendigvis værem at det er den enkelte, som skal tage ansvar for egen hund og ikke den enkelte, som skal tage ansvaret for andres hunde?

I artiklen, som er skrevet af DKK´s kommunikationsansvarlige, Vibeke Knudsen, står dette afsnit:

”Hvorfor denne ny norm?

Når der er brug for en ny norm, så er det både for at undgå konflikter og skader og for at skabe en mere positiv holdning til hunde og hundeejere. Mange af deltagerne påpegede det utålelige i, at man ikke kan færdes med sin hund, uden den mødes af løse hunde, der løber hen til den. Og her taler vi vel at mærke ikke om hundeskove og andre fritløbsområder, men alle mulige andre steder, hvor hundeejere efter loven enten skal have deres hund i snor eller have den under fuld kontrol.”

Igen kan man her se på ordvalget, at man i DKK finder, at hundeejere og deres hunde i hundeskove og på fritløbsområder har en sær-status.

Hvorfor skriver DKK´s kommunikationsansvarlige Vibeke Knudsen at man ”vel at mærke ikke taler om hundeskove og andre fritløbsområder..” ?

Hvorfor behøvervi at bemærke det i særlig grad?

Må jeg igen-igen minde både Vibeke Knudsen og DKK om, at dét at hundeejere enten skal have deres hund i snor eller have den under fuld kontrol er en lov gælder alle vegne, - også i hundeskove og fritløbsområder!!!

Til gengæld er der visse steder, hvor man derimod kunne fremhæve, at her SKAL man have hunde i snor.

Længere henne i artiklen kan man læse følgende:

”Hund i snor?

DKK afgav i forbindelse med behandlingen af hundeloven i 2010 høringssvar, hvori vi anbefalede, at hunde skal føres i snor i byzone, samtidig med at alle kommuner så skulle opfordres til at etablere flere fritløbsområder i byerne. Det mener vi stadig. Vi vurderer, at det vil skabe større tryghed for både hundeejere og andre.............”

Jeg har for længst mistet min fulde tiltro til, hvad man i DKK vurderer, - og jeg er da meget taknemmelig for, at kommunerne ikke har etableret særlige fritløbsområder med samme særstatus, som DKK igen her giver udtryk for, at de skal have.

Når alt dette er sagt, så håber jeg, at man i DKK og DDD snart vågner lidt op og anerkender vore hundes forskelligheder og begynder at arbejde for en mere intelligent og gennemtænkt rådgivning for sameksistens.

Hvis jeg kunne svinge dirrigentstokken over hundefolket, ville jeg foreslå følgende kodeks for færden med hunde:

Overhold hundelovgivningen, som påbyder dig som hundeejer ikke at slippe din hund løs, medmindre du er i stand til sikkert at kalde den til dig uanset, hvor du færdes. Dette gælder selvfølgelig også fritløbsområder og hundeskove, hvor loven også i dag er gældende, men hvor hundeejere i stort omfang tilsidesætter den.

Spørg altid, før du lader din hund hilse på en fremmed hund, uanset om denne hund er i line eller løs, - og accepter et ”nej tak”.

Husk, at en løs hund ikke er en opfordring til, at din hund skal løbe hen til den!

Skal du passere andre på vej eller sti, bør du have din hund ved din side, - løs, hvis du har ordentlig kontrol, ellers i kort line i passageøjeblikket.

Lær din hund en ordentlig lydighed, så den kan ignorere andre hunde, der leger, - børn, der leger, - løbende motionister, - kørende cyklister, - gøende hunde og andre almindelige dagligdags foretagelser etc.

Så kære DKK og DDD, - tillad mig at citere de Nattergale :”Think you da lige a little about”, for dét dér er da en ommer!

 

Lise Lindegaard Andersen
12/05-2014


Lise Lindegaard Andersen, Sorø  | Tlf.: 4068 4202 | info@hundeskole.dk