Livet med en muskelhund

Når man søger oplysninger om den hunderace, man ønsker at eje, kan man finde mange gode og lærerige sider på Internettet, som kan berette om hundens egenskaber, dens aktivitetsbehov, karakter og historie. Dette kan give oplysninger om den pågældende hunderaces træningsbehov og råd til en god opdragelse.
 
Jeg plejer at sige, at enhver medalje har en bagside. Der er ikke én hunderace, man ikke kan sige noget positivt om, - men omvendt heller ikke én, hvorom der ikke kan berettes om noget negativt.
 
Hvad jeg i den forbindelse synes, at der helt mangler på de allerfleste sider, som omhandler muskelhunde-/kamphunde-typerne, er det faktum, at rigtig mange mennesker ikke bare frygter disse hunde, men også giver udtryk for det.
 

Dette kan man mene om, hvad man vil, - nogle mener at denne frygt er ubegrundet, - andre, at den er velbegrundet. Men dette er ikke pointen!

 

Min pointe er, at hvis du vil have dig en muskelhund, så skal du stille dig selv disse spørgsmål:

 

- Synes jeg, det i de næste 10-12 år vil være behageligt at se folk flygte over på den anden side af gaden, når jeg lufter min hund?

 

- Synes jeg, at det i de næste 10-12 år vil være behageligt dagligt at blive råbt efter på gaden pga. min hund?

 

- Kan jeg i de næste 10-12 år klare at risikere, at min hund bliver spyttet på, sparket efter og kastet ting efter, når jeg færdes med den på de daglige gåture?

 

- Er jeg parat til i enhver social sammenhæng (familie, venner o.a.) konstant at ”forsvare” mit valg af race?

 

- Er jeg parat til at få forbud mod at komme på besøg hos mine nærmeste (familie, venner), medmindre jeg kommer uden min hund?

 

- Er jeg parat til at risikere at føle mig uvelkommen på træningspladser og hundeklubber pga. min races ry?

 

- Er jeg parat til at blive set ned på som menneske, - min intelligens, - mine værdinormer - at blive sidestillet med samfundets sociale tabere?

 

- Er jeg parat til at stå foran et barn, der med store nysgerrige øjne kigger på din hund og siger: ”Det er en farlig hund”?

 

- Kan jeg tackle situationen, når en vogn med unge mennesker kører op på siden af mig, - holder og ”inviterer” mig og min hund til en rask lille hundekamp?

 

- Er jeg parat til at købe en hund, som jeg ikke ved, om jeg bliver påbudt at gå med i snor resten af dens liv, - eller med mundkurv?

 

- Er jeg parat til at høre på, at folk synes min hund er grim og ulækker, - farlig og uhyggelig?

 

- Er jeg parat til hver dag at skulle begive mig ud, - med et smil på læben og være den gode, positive hundeejer, som ved, at jeg ikke kan tillade mig at gøre de samme fejl, som alle andre hundeejere kan, - uden at både mine egen hund og hele dens race vil blive ”dømt” for det?

 

Jeg har i SOR Hundeskole altid arbejdet med muskel-/kamp-hundene og deres ejere, og de er selvfølgelig velkomne, som alle andre. Disse spørgsmål er således en sammenfatning af, hvad disse kursister har fortalt mig gennem årene. Som jeg har fået det fortalt, så er det væsentlige faktorer i dagligdagen, som man skal overveje ved køb af en muskel-/kamp-hundetype.

 

Man kan diskutere, hvorvidt fordommene mod disse hundetyper er retfærdige eller ej, - men man kan ikke diskutere, at de er der!

Og det kommer man til at mærke som ejer af den slags hunde. Så mit råd er, - husk at tage alt med i dine overvejelser. Det skulle jo gerne være en glæde at have hund, - ikke en daglig sorg, kamp eller frustration.

 

Man siger ”Som ejer, så hund”, men måske burde man her sige ”Som hund, så ejer”. De fleste muskelhunde er nemlig kendt for deres kærlighed til mennesker. Det skal du også være i besiddelse af, - rigeligt af endda, hvis du skal kunne bære over med al den negative respons, du uundgåeligt vil opleve som ejer af en muskel-/kamp-hundetype.

 

Lise Lindegaard Andersen, Sorø  | Tlf.: 4068 4202 | info@hundeskole.dk